DYSKOPATIA

CHOROBA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO

Jedną z najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa jest dyskopatia,
czyli choroba krążka międzykręgowego. Z upływem czasu ulega
on zmianom degeneracyjnym.

JAK LECZYĆ

Efektem zastosowania nowoczesnych technik
operacyjnych jest przede wszystkim radykalna poprawa
komfortu pacjenta podczas leczenia.